Dung ket hon truoc tuoi 30
141 votes gửi
4.95 /5 (141 votes)

Đừng kết hôn trước tuổi 30

Tác giả:

Trần Du

Thể loại: Nghệ thuật sống, Phát triển cá nhân

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 25/12/2014

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: Hội viên

Tóm tắt cuốn sách "Đừng Kết Hôn Trước Tuổi 30": Tôi tin rằng hônn nhân là lời cam kết của cả một đời người, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có quyền khinh khi những người sống độc thân trong xã hội. Nếu phân thế giới này thành "những người đã kết hôn bình thường" và "những người độc thân không bình thường", thì bản thân sự phân chia này đã sai lầm rồi. Nó gạt bỏ rất nhiều người, cũng khiến cho quá nhiều người bên ngoài lằn xanh này có ảo tưởng sai lầm đối với cuộc sống.

Xã hội sẽ biến mối quan hệ mà chúng ta thực sự quý trọng - hôn nhân - thành mối quan hệ quan trọng duy nhất tron cuộc đời phụ nữ. Kết quả là người ta cho rằng những phụ nữ đã kết hôn là bình thường, và những người phụ nữ độc thân là không bình thường. Thái độ này đã thực sự hạ thấp và xem thường cuộc sống của toàn thể phụ nữ.

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "Đừng Kết Hôn Trước Tuổi 30 - Trần Du"