Chính sách và thỏa thuận sử dụng dịch vụ trên WAKA-Android

 

 

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Dịch vụ Waka (gọi tắt là Dịch vụ): Là dịch vụ cung cấp nội dung bao gồm các tạp chí và sách điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh, văn học, kỹ năng, thiếu nhi, khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội… trên mạng internet và mạng viễn thông di động.
 2. Nền tảng: Dịch vụ Waka cung cấp trên các nền tảng website và wapsite https://waka.vn và ứng dụng Waka trên các hệ điều hành Android (phiên bản từ 4.4 trở lên) và iOS (phiên bản từ 10.0 trở lên) .
 3. Khách hàng: là người đăng ký tài khoản Waka, sử dụng dịch vụ Waka do Công ty Cổ phần Waka cung cấp.
 4. Tài khoản Waka (gọi tắt là Tài khoản): Tài khoản Waka hoạt động dưới dạng thông tin đăng nhập chính của Waka, bao gồm một tên tài khoản, mã VegaID và mật khẩu duy nhất.
 5. App Waka (còn gọi là “app”, “ứng dụng”): Là ứng dụng của Waka trên điện thoại cho phép độc giả truy cập và đọc sách truyện.
 6. VegaID: là mã ký hiệu tài khoản Waka, được cấp khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Mỗi tài khoản có một VegaID duy nhất, không trùng với khách hàng khác.
 7. Kho sách Waka: là nơi tập hợp các sách, truyện mà Khách hàng có thể đọc khi thanh toán theo hình thức nhất định theo hướng dẫn ở mục V
 8. Tủ sách: Nơi lưu giữ tất cả các sách truyện mà khách hàng đã đọc. Tủ sách bao gồm: Sách VIP, Sách mua lẻ, Sách Hiệu Sồi
 9. Gói cước: Cho phép khách hàng Waka có thể đọc tất cả các sách truyện trong hạng mục theo quy định trong thời gian định sẵn. Khách hàng không thể đọc sách truyện này khi thời hạn gói cước kết thúc.
 10. Mua lẻ: Mua lẻ là hình thức khách hàng sẽ phải mua nội dung riêng biệt. Những nội dung khách hàng đã mua sẽ còn vĩnh viễn trong Tủ sách của khách hàng. Mua lẻ bao gồm mua lẻ theo tập/quyển/phần.
 11. Tập đại diện: Tập sách hiển thị đại diện cho mỗi bộ truyện tương ứng với tập/quyển/phần 1.  
 12. Sách VIP: Tủ sách Sách VIP lưu trữ tất cả các sách mà khách hàng đã đọc khi sử dụng hình thức dịch vụ Gói cước (không bao gồm sách từ nhà phát hành SaiGon book)
 13. Sách mua lẻ: Tủ sách Sách mua lẻ lưu trữ tất cả các sách truyện mà khách hàng đã mua theo tập, theo quyển.
 14. WakaVIP: Tên các gói cước thanh toán để đọc truyện trong Kho sách Waka.
 15. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (gọi tắt là Thỏa thuận): là bản quy chế sử dụng dịch vụ cùng với tất cả các bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung bao gồm các điều khoản cấu thành đầy đủ thỏa thuận giữa Khách hàng và Waka về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Waka.

 II. HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

 1. Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ Waka trên bất kỳ nền tảng nào (website, ứng dụng…) thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận này. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ Waka.
 2. Waka có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại nền tảng của Waka thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Waka sau khi Waka bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.
 3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

III. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ 

 1. Giới thiệu chính sách Quyền riêng tư

Tại Waka, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Để làm được điều này, chúng tôi cần tìm hiểu rõ những thói quen, mong muốn của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của Waka. Song hành  với điều đó, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích minh bạch, rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) sẽ giải thích chi tiết dưới đây.

 1. Về chính sách này

Chính sách này trình bày chi tiết mối quan hệ liên quan giữa dữ liệu cá nhân của bạn với Waka. Chính sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ của Waka và với bất kỳ dịch vụ liên quan nào. Các điều khoản chi phối việc sử dụng dịch vụ Waka của bạn sẽ được quy định trong “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ”

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc đề xuất các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn tới bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính sách này. 

Mục tiêu của Chính sách này là để:

 1. Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai.
 2. Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ Waka. 
 3. Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi hi vọng chính sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cam kết của chúng tôi đối với bạn về quyền riêng tư. 

   3. Nguyên tắc đăng ký tài khoản Waka

 1. Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát
 1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách thức sau:

 1. Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào từ bạn?

6.1 Dữ liệu cá nhân thu thập được khi đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ của Waka

Đây là dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập để cho phép bạn đăng ký và sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu này gồm có địa chỉ email, số điện thoại Việt Nam 

Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là dữ liệu cần có để tạo tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân bổ sung để cá nhân hóa tài khoản của bạn tốt hơn.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba để tạo tài khoản (ví dụ như Facebook, Google), chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân thông qua Dịch vụ của Bên thứ ba đó nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý cho phép Dịch vụ của Bên thứ ba chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi.

6.2 Dữ liệu cá nhân thu thập được trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của Waka

    6.3 Dữ liệu cá nhân thu thập được khi có được sự đồng ý trước của bạn để cung cấp tính năng/chức năng Dịch vụ

 1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì?
 1. Lưu trữ dữ liệu
 1. Hướng dẫn về các nguyên tắc bảo vệ tài khoản

Để việc sử dụng dịch vụ được thực hiện an toàn, tránh các gian lận phát sinh, Khách hàng nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng, truy cập Tài khoản/Mật Khẩu/Thiết bị có lưu tài khoản của Khách hàng.

Waka luôn cố gắng bảo vệ thông tin khách hàng bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, Waka hiểu rằng Khách hàng sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch, hành động sử dụng tài khoản không có sự ủy quyền cam kết với Waka.

Để bảo mật Tên tài khoản/Mật khẩu, khách hàng nên thận trọng và tuân thủ theo nguyên tắc:

 

 1. Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này. Nếu chúng tôi thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.

 1. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo :

IV. QUYỀN SỞ HỮU

Nền tảng Waka được phát triển và sở hữu bởi Waka Corporation. Waka là bên duy nhất sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Waka.vn (bao gồm nhưng không giới hạn logo, mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và nội dung; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc theo hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Waka.

 

V. ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 1. Việc đăng ký tài khoản Waka thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà Waka yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.
 2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Khách hàng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản, mật khẩu, email, số điện thoại đăng ký. Tất cả thông tin/xác nhận/tin nhắn được gửi từ số điện thoại hoặc email mà Khách hàng đăng ký dịch vụ hoặc tất cả các thao tác, giao dịch mà Khách hàng thực hiện bằng tài khoản Waka được xem là thông điệp dữ liệu thể hiện ý chí của Khách hàng và được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa Bên A và Bên B (nếu có).
 3. Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng nhập được tối đa 03 (ba) thiết bị; nếu đăng nhập tài khoản trên thiết bị thứ 04 trở lên, Khách hàng cần phải bỏ ít nhất 01 trong số 03 thiết bị cũ của mình để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.
 4. Tại một thời điểm, mỗi tài khoản chỉ có thể đăng nhập ứng dụng Waka trên 01 thiết bị di động (smartphone, máy tính bảng) duy nhất. Khi tài khoản đang đăng nhập trên 01 thiết bị di động và có 01 thiết bị khác cũng đăng nhập vào tài khoản đó, tài khoản của bạn sẽ bị đăng xuất trên thiết bị hiện tại và hệ thống sẽ thông báo: Tài khoản của bạn đã đăng nhập trên một thiết bị khác
 5. Trong trường hợp tài khoản được sử dụng để đăng nhập quá 05 (năm) thiết bị, tài khoản đó sẽ bị tạm ngừng sử dụng trong 12 giờ. Trường hợp Khách hàng tiếp tục đăng nhập quá số thiết bị cho phép, Waka có quyền xóa tài khoản.
 6. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ Waka, Waka sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Waka chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Waka trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời Waka không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

 

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Điều kiện giao dịch chung

Dịch vụ Waka không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ Waka, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Hình thức sử dụng dịch vụ

Khách hàng sử dụng dịch vụ Waka theo các hình thức sau: 

2.1 Hình thức đọc miễn phí trên Kho sách app Waka hoặc trang waka.vn

Bạn có thể đọc các sách nằm trong mục Sách miễn phí trong Kho sách trên app Waka hoặc trang www.waka.vn. Để đọc được sách miễn phí bạn chỉ cần đăng ký tài khoản Waka qua G+, Faceboook, Email, SĐT.

2.2 Hình thức đăng ký gói cước trên Kho sách hoặc trang waka.vn

Tùy theo nhu cầu và khả năng của mình, Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng các gói cước sau trên Kho sách app Waka hoặc trang www.waka.vn

 

STT           

Tên gói cước                                              

Giá cước

Thời gian sử dụng 

Phạm vi sử dụng  

1.1

Gói VIP 7 ngày

9.000 VNĐ 
(đã bao gồm phí kênh thanh toán)

 07 ngày tính từ thời điểm đăng ký

Đọc toàn bộ nội dung kho sách VIP, trừ những cuốn nằm trong danh sách chuyển từ Hiệu Sồi sang VIP

1.2

Gói VIP 1 tháng

45.000 VNĐ 
(đã bao gồm phí kênh thanh toán)

30 ngày tính từ thời điểm đăng ký

Đọc toàn bộ nội dung kho sách VIP, trừ những cuốn nằm trong danh sách chuyển từ Hiệu Sồi sang VIP

 

1.3

Gói VIP 3 tháng

99.000 VNĐ 
(đã bao gồm phí kênh thanh toán)

90 ngày tính từ thời điểm đăng ký

Đọc toàn bộ không giới hạn nội dung trong kho sách VIP

1.4

Gói VIP 12 tháng

369.000 VNĐ 
(đã bao gồm phí kênh thanh toán)

365 ngày tính từ thời điểm đăng ký

Đọc toàn bộ không giới hạn nội dung trong kho sách VIP

 

Hiện tại Waka cung cấp nhiều gói sồi với số lượng Hạt Sồi khác nhau để phù hợp với nhu cầu của user . Sau khi thanh toán, khách hàng có thể vào phần Trang cá nhân -> Ví Hạt Sồi để kiểm tra số Hạt Sồi mình có và kiểm tra các giao dịch đã thực hiện

 

 Tên gói 

Giá

Hạt Sồi nhận được

Hạt Sồi được tặng

Tổng số Hạt Sồi được ghi nhận trong Ví Hạt Sồi

Hướng dẫn thanh toán

Gói 1100 Sồi

22,000đ

1100

220

1320

Vào kho sách của Hiệu Sồi > Chọn Nạp Sồi > Sau đó chọn gói muốn mua và thực hiện xác nhận theo các bước của Apple để thực hiện Nạp Sồi 

 

 

 

Gói 3450 Sồi

69,000đ

3450

690

4140

Gói 5450 Sồi 

109,000đ

5450

2180

7,630

Gói 9950 Sồi 

199,000đ

9950

3980

13,930

Gói 14,950 Sồi

 

299,000đ 14,950 5980  20,930
Gói 19,950 Sồi 399,000đ 19,950 7980  27,930
Gói 22,450 Sồi 449,000đ 22,450 8980  31,430

 

2.3 Hình thức mua lẻ sách trên Kho sách:

Trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Waka theo hình thức mua lẻ sách trên Kho sách Waka, Khách hàng phải trả phí theo giá bán lẻ được niêm yết trên nội dung. Khách hàng được sử dụng nội dung đã chọn mua từ thời điểm giao dịch mua thành công đến khi Khách hàng xóa nội dung đã mua khỏi tủ sách. Trường hợp Khách hàng xóa nội dung đã mua khỏi tủ sách, Khách hàng sẽ phải mua lại nội dung khi có nhu cầu sử dụng. 

Trong đó, các đầu sách thuộc do Sài Gòn book chỉ được phát hành theo hình thức mua lẻ theo thỏa thuận giữa Waka và Sài Gòn book.

 

 

 1. Quy trình giao dịch   

      + Vào ứng dụng Waka -> Đăng nhập tài khoản của bạn trên Waka.

      + Chọn "Kho sách" ở phía dưới màn hình -> Chọn "WakaVIP" ở góc trên bên phải màn hình.

      + Lựa chọn gói cước  -> Lựa chọn Kênh thanh toán và thanh toán số tiền tương ứng.

      + Thông báo giao dịch Thành công hay Thất bại (trường hợp giao dịch Thất bại, thông báo sẽ nói rõ nguyên nhân thất bại).

Trước khi giao dịch mua chương, khách hàng cần phải có Hạt Sồi trong tài khoản. Để có Hạt Sồi, khách hàng cần phải thực hiện các bước giao dịch theo hướng dẫn dưới đây:

- B1: Đăng nhập bằng tài khoản -> Vào icon “Nạp Hạt Sồi” hoặc vào link: https://truyendich.waka.vn/ban-le/thanh-toan

- B2: Chọn gói Sồi bạn muốn mua  -> Xác nhận Thanh toán.

- B3: Thông báo giao dịch Thành công hay Thất bại. Lưu ý: Nếu giao dịch Thất bại, thông báo sẽ nói rõ nguyên nhân thất bại).

- B4: Tìm nội dung cần mua: khách hàng có thể tìm theo tên hoặc theo danh mục thể loại nội dung

- B5: Chọn nút “Đọc Ngay” của chương muốn mua -> Hệ thống yêu cầu xác nhận thanh toán -> Đồng ý

- B6: Thông báo giao dịch Thành công hay Thất bại (trường hợp giao dịch Thất bại, thông báo sẽ nói rõ nguyên nhân thất bại).Nếu giao dịch thành công, Khách hàng có thể vào đọc chương vừa mua ngay lập tức hoặc bỏ qua và tiếp tục mua chương khác.

Lưu ý:

 

Quy trình giao dịch đối với hình thức mua lẻ nội dung trên dịch vụ Waka như sau:

      + Tìm nội dung cần mua trên Waka. Khách hàng có thể tìm theo tên hoặc theo danh mục thể loại nội dung.

      + Chọn nút "Mua" và xác nhận "Mua lẻ với giá tiền xxx vnđ" (trong đó xxx là giá bán lẻ của nội dung)

      + Lựa chọn kênh thanh toán phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

      + Thông báo giao dịch Thành công hay Thất bại (trường hợp giao dịch Thất bại, thông báo sẽ nói rõ nguyên nhân thất bại)

 

VII. CÁC TÍNH NẮNG KHÁC

 

Tính năng Lá Xanh

 

VIII. CHÍNH SÁCH GIA HẠN

IX. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

 1. Khi hệ thống của Waka nhận được lệnh mua/tặng/đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận gói cước mà Khách hàng được hưởng hoặc gửi nội dung Khách hàng đã mua về thiết bị của Khách hàng trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý giao dịch có thể kéo dài hơn.
 2. Waka không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của Khách hàng thành công.
 3. Tất cả các giao dịch đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp.
 4. Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của Khách hàng mà Khách hàng không nhận được nội dung mình đã mua hoặc không sử dụng được dịch vụ  theo gói cước đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại nội dung hoặc bù lại số ngày sử dụng cho Khách hàng tương ứng với nội dung bị lỗi hoặc số ngày bị gián đoạn sử dụng. Khách hàng có thể liên hệ CSKH để được hỗ trợ nhanh nhất Email: support@waka.vn hoặc hotline 1900545482 nhánh số 5
 5. Đối với Dịch vụ trả tiền, trong mọi trường hợp, Waka sẽ không cung cấp bất kỳ khoản hoàn phí nào đối với số tiền mà Người dùng đã nạp, không quy đổi tiền ảo thành tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật nào khác có giá trị tương đương. 

 

X. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN QUYỀN

Waka tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền các nội dung. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan đến bản quyền các nội dung trên Waka, vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực tới địa chỉ email: banquyensach@vega.com.vn

 

XI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA WAKA

 1. Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Thỏa thuận này, quy định của pháp luật liên quan.
 2. Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Waka được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.
 3. Toàn quyền chủ động thay đổi giá cước, giá bán lẻ nội dung và danh mục nội dung trong mỗi gói cước tương ứng tùy vào khả năng và nhu cầu thực tế của Waka tại từng thời điểm.
 4. Cung cấp, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch của Khách hàng.
 5. Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch.
 6. Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho Waka.
 7. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.
 8. Waka có quyền xóa - ẩn - block các bình luận và tài khoản của khách hàng trên các nền tảng của Waka khi có hành vi ảnh hưởng đến Waka như giới thiệu, dẫn các trang ngoài waka, spam, gây kích động, cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, v.v...

 

XII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Được sử dụng dịch vụ Waka theo gói cước hoặc nội dung đã đăng ký/mua, quy định của Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan. Khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ, không được cung cấp hoặc bán lại dịch vụ cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.
 2. Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.
 4. Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng đối với từng Gói thuê bao và các tính năng của dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan
 5. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Waka theo giá gói cước, giá bán lẻ của nội dung niêm yết
 6. Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do Waka đề ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Waka và các quy định pháp luật liên quan. Waka không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.
 7. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Waka và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ Waka và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng Waka. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Waka.
 8. Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi Waka có yêu cầu.
 9. Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại Waka bao gồm và không giới hạn việc sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào tài khoản Waka hoặc hệ thống của Waka, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của Waka dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Waka.
 10. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

 

XIII. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Waka, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 5. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
 6. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 8. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 9. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 10. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 11. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 12. Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

 

XIV. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Thỏa thuận này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và Waka. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.